Skip to content
Advertisement
You are here: Home arrow ข่าวประกาศ arrow บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี
บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี พิมพ์ อีเมล์
 
 

บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี

 

 

ครม.อนุมัติให้บสย.ค้ำประกันเงินกู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากธนาคารเพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระภาษีให้กรมสรรพากรโดยธนาคารจะตีเช็คให้ธนาคารโดยตรงชี้บสย.จะค้ำประกันเอสเอ็มอีให้เต็มวงเงินกู้ไม่คิดค่าธรรมเนียมหวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถมีเงินชำระภาษีได้
       
       นายกรณ์จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเงินกู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากธนาคาร เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระภาษีให้กรมสรรพากร โดยธนาคารจะตีเช็คเพื่อชำระภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยตรง ขณะที่ บสย. จะค้ำประกันเอสเอ็มอีให้เต็มวงเงินกู้ไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือสภาพ คล่องให้ผู้ประกอบการ สามารถมีเงินชำระภาษีได้ เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นการยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินภาษีของเอสเอ็มอีประมาณ 30,000 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้คาดว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จะมีเอสเอ็มอีมาใช้บริการบสย.ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนกรณีที่รัฐบาลให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ปล่อยกู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยววงเงิน 5,000 ล้านบาทนั้น เดิมเงินกู้ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ได้ขยายโครงการให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ และยังผ่อนปรนเงื่อนไขการค้ำประกัน โดยค้ำประกันไขว้จากผู้ขอกู้และใช้บุคคลค้ำประกันได้ คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีสภาพคล่องดีขึ้น

 

ที่มา :www.rd.go.th  
 
 
 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?