Skip to content
Advertisement
You are here: Home arrow ข่าวประกาศ arrow vชวนซื้อ'LTF-RMF'สะสม บลจ.งัดเคมเปญเด็ดล่อ!
vชวนซื้อ'LTF-RMF'สะสม บลจ.งัดเคมเปญเด็ดล่อ! พิมพ์ อีเมล์
 
 

vชวนซื้อ'LTF-RMF'สะสม บลจ.งัดเคมเปญเด็ดล่อ!

  

     

บลจ.ตบเท้าออกเคมเปญกระตุ้นมนุษย์เงินเดือน ลงทุนซื้อ "LTF-RMF" สะสมทุกเดือน ชี้ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ตามหลัก "Dollar Cost Averaging" บลจ.อยุธยา ส่งแพกเกจลงทุนผ่าน 6 กองทุนในพอร์ตติดกัน 4 เดือน รับหน่วยลงทุนมันนี่มาร์เกต 250 บาท ขณะที่บลจ.ไอเอ็นจี เปิดตัว “เทศกาลประหยัดภาษี" ชูโปรโมชั่นลุ้นรับโชค 2 ชั้นนาน 9 เดือน
       
        นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อยุธยา จำกัด หรือ เอวายเอฟ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัจจัยจำนวนมาก ทั้งภาวะเศรษฐกิจ การเมืองในและต่างประเทศ การเคลื่อนไหวของเงินทุน ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของแต่ละประเทศ ล้วนมีผลต่อการลงทุนทั้งสิ้น ดังนั้น หากเราทยอยลงทุนสม่ำเสมอในสัดส่วนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือนในระยะยาวนั้น ก็เหมาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว เพราะการลงทุน แบบทยอยลงทุนทุกเดือนเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของเงินลงทุนและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากองทุนในตลาดให้ต่ำลง หรือที่เรียก ว่าเป็นหลักการ Dollar Cost Averaging

        ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว บริษัทได้ออกโปรแกรม AYF Regular Saving Plan 2009 ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีการออมต่อเนื่องผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ภายใต้การบริหารของบริษัท โดยกองทุนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70) กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ (AYFLTFEQ) กองทุนเปิดอยุธยาปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (AYFDIVRMF) กองทุนเปิดอยุธยาทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (AYFTSRMF) และ กองทุนเปิดอยุธยาอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (AYFEQRMF)

        โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากนักลงทุนมีการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน จะได้รับโบนัสเป็นหน่วยลงทุน กองทุนกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS) มูลค่า 250 บาท นอกจากนี้ เมื่อลงทุนติดต่อกันทุกเดือน นับจากเดือนที่ 4 ผู้ลงทุนยังได้รับหน่วยลงทุนกองทุนกองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS) อีกเดือนละ 50 บาท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการร่วมโครงการ นักลงทุนสามารถสมัครใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำได้ทุกเดือน (Regular saving plan ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต AYF@access ได้ด้วย

        นายฉัตรพีกล่าวว่า บลจ. อยุธยา มุ่งมั่นที่จะส่ง เสริมการลงทุนอย่างมีวินัยของนักลงทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในวันหน้า ด้วยแนวคิดที่ให้นักลงทุนใช้วิธีการลงทุนแบบทยอยลงทุน เพราะในความเป็นจริงแล้วการจะหาว่าช่วงเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนถูกที่สุดในรอบปีนั้น เป็นเรื่องที่คาดการได้ยาก ฉะนั้นการลงทุนเมื่อเวลาเหมาะสมที่สุด (Market Timing) ปฏิบัติได้ยาก ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้และเสียโอกาส

        ด้านนายจุมพล สายมาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจกองทุนรวมและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ บลจ.ไอเอ็นจี ได้เปิดตัวแคมเปญ “เทศกาลประหยัดภาษีกับกองทุนรวมไอเอ็นจี” เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะรณรงค์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 เดือนเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนไปสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2552

        ที่ผ่านมา บลจ.ไอเอ็นจี ได้สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุน RMF และ LTF ซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาว ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ตระหนักว่า แนวทางการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีการถัวเฉลี่ยน้ำหนักการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกๆ เดือนตามกฎ Dollar Cost Average ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนนั้นสามารถเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนได้ ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า แคมเปญ เทศกาลประหยัดภาษีกับกองทุนรวมไอเอ็นจีจะสามารถตอบสนองกฎของการลงทุนดังกล่าวได้ เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าลงทุนในกองทุน RMF และ LTF อย่างสม่ำเสมอ

        แคมเปญ เทศกาลประหยัดภาษีกับกองทุนรวมไอเอ็นจี จะให้สิทธิ์ผู้ลงทุนในการรับโบนัส 2 ชั้น รับโชค 2 ต่อ โดยโบนัสชั้นที่ 1 จะเป็นการลุ้นจับรางวัล Lucky Draw ซึ่งมีของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและบัตรกำนัล Central Gift Voucher กว่า 40 รายการในแต่ละรอบการจับรางวัล ที่จะมีทั้งหมด 3 ครั้งๆ ละ 3 หมื่นบาท รวมมูลค่ากว่า 9 หมื่นบาท เพียงลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF ตั้งแต่ 1 หมื่นบาทขึ้นไปในทุกๆ เดือน ส่วนโบนัสชั้นที่ 2 ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้มาก โดยจะพิจารณาจากยอดลงทุนสะสมทุกๆ 5 หมื่นบาท รับฟรีบัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหรือเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาทสำหรับการลงทุนในกองทุน RMF กลุ่มหุ้นทุนและกองทุน LTF และรับฟรีบัตรกำนัลจากเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาทสำหรับการลงทุนในกองทุน RMF กลุ่มตราสารหนี้และกองทุนผสม

        สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ภายใต้การบริหารของ บลจ.ไอเอ็นจี ประกอบด้วย กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ประกอบด้วย กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

        นอกจากแคมเปญ เทศกาลประหยัดภาษีกับกองทุนรวมไอเอ็นจี จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในกองทุน RMF และ LTF แล้ว นโยบายลงทุนที่มีความหลากหลายยังเป็นทางเลือกและสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

 

ที่มา :www.rd.go.th  
 
 
 

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?