Skip to content
You are here:
พิมพ์ อีเมล์
Average user rating    (0 vote)
Views 5649    
ดัชนี บทความ
E-Newsletter
หน้า 2
Prosoft Software Solution


ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2550
Prosoft AccountToThai.com
ผู้เขียนเองจึงอยากจะแนะนำบทความเกี่ยวกับ "การบริหารภาษี (Tax Management)" เพื่อจะได้เป็นแนวทาง ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกันคะ

Image
 


ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2550
Prosoft AccountToThai.com
สำหรับฉบับนี้จึงขอนำเรื่องของรายได้ "มนุษย์เงินเดือน อดลดหย่อนภาษีเพิ่ม" เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ทำบัญชีและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการรับรู้รายได้ มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ฉบับนี้สาระที่นำมาฝากกันก็คือ "การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร" ฟังดูเหมือน เรื่องใหญ่โต แต่นี้ก็ใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้ว จะลองหันมาตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการกันบ้างก็คง จะไม่เสียหายอะไรนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ฉบับที่ผ่านมานั้น ดิฉันเองได้นำเกร็ดความรู้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่าย มาฝากท่านผู้อ่านก็หลายฉบับ แล้วนะคะ สำหรับฉบับนี้จึงขอนำเรื่องของรายได้ "การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี" เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ทำบัญชีและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการรับรู้รายได้ มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ครั้งก่อนเราเคยพูดถึงเรื่องรายจ่ายกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนรายจ่ายเพื่อให้เกิดผลดี กับผู้ดำเนินกิจการมากที่สุด ฉบับนี้ดิฉันได้นำบทความที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรายจ่าย คือ " รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้" มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
การดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคงนั้น มีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจ ในการบริหาร งานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และอาจใช้เป็นหลักในการวางแผน การดำเนินงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น ฉบับนี้ ดิฉันจึงนำเรื่อง"ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี"มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ชีวิตประจำวันของผู้ประกอบธุรกิจคงหนีไม่พ้นกับเรื่องของภาษี ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าและให้ บริการ เมื่อมีการรับคืนสินค้า (ในกรณีที่เราเป็นผู้ขาย) ทั้งที่เป็นการรับคืนสินค้าชำรุด หรือสินค้าไม่ตรงตาม ความต้องการ จะต้องทำการลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยทำการออกหลักฐานการลดหนี้ ซึ่งหลักฐานของการลดหนี้นี้ ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ฉบับนี้ดิฉันจึงนำบทความเรื่อง "ลดหนี้อย่างไรจึงจะสมบูรณ์" มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ในฐานะของผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่านอาจยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะประกอบ ธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีรายรับจาก การขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปีโดย คำนวณภาษีขายหัีกด้วยภาษีซื้อฉบับนี้ ดิฉันจึง นำเรื่อง "ภาษีซื้อห้ามคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้" มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
การวางแผนในเรื่องของการภาษีอากรก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของธุรกิจว่า จะดำเนินงานไปในทิศทางใดจึงจะถูกต้อง ซึ่งในสภาวะเศนษฐกิจ ปัจจุบัน วิธีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนั้นก็คือ การประหยัด เพราะยิ่งประหยัดได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เรา ได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น ฉบับนี้ดิฉันจึงนำเรื่อง " ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ " มาฝากกันนะคะ เผื่อว่าจะเป็น แนวทางให้ผู้ที่ำกำลังคิดจะขอคืนภาษีว่า จะขอคืนภาษีดีหรือไม่ ?

Image
 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
จะว่ากันไปแล้วทุก ๆ คนต่างก็มีหน้าที่หลักเป็นของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบ และต้องทำให้ดีที่สุด ด้วย เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจทั่ว ๆ ไป ที่มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีในแต่ละเดือน ซึ่งผู้ ประกอบการหลาย ๆ ท่านก็คงจะเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือแม้แต่การไปสอบถามหรือปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะเสียภาษีให้น้อย แต่ถูกต้องตามกฏหมาย ฉบับนี้ดิฉันจึงมีวิธีดี ๆ มานำเสนอกันนะคะ

Image
 Last update: 12-03-2008 13:55

Published in : E-Newsletter, E-Newsletter
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 

ชมสาธิต myAccount

Average user rating    (0 vote)
Views 5649    
ดัชนี บทความ
E-Newsletter
หน้า 2
Prosoft Software Solution


ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2550
Prosoft AccountToThai.com
ผู้เขียนเองจึงอยากจะแนะนำบทความเกี่ยวกับ "การบริหารภาษี (Tax Management)" เพื่อจะได้เป็นแนวทาง ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกันคะ

Image
 


ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2550
Prosoft AccountToThai.com
สำหรับฉบับนี้จึงขอนำเรื่องของรายได้ "มนุษย์เงินเดือน อดลดหย่อนภาษีเพิ่ม" เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ทำบัญชีและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการรับรู้รายได้ มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ฉบับนี้สาระที่นำมาฝากกันก็คือ "การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร" ฟังดูเหมือน เรื่องใหญ่โต แต่นี้ก็ใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้ว จะลองหันมาตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการกันบ้างก็คง จะไม่เสียหายอะไรนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ฉบับที่ผ่านมานั้น ดิฉันเองได้นำเกร็ดความรู้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่าย มาฝากท่านผู้อ่านก็หลายฉบับ แล้วนะคะ สำหรับฉบับนี้จึงขอนำเรื่องของรายได้ "การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี" เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ทำบัญชีและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการรับรู้รายได้ มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ครั้งก่อนเราเคยพูดถึงเรื่องรายจ่ายกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนรายจ่ายเพื่อให้เกิดผลดี กับผู้ดำเนินกิจการมากที่สุด ฉบับนี้ดิฉันได้นำบทความที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรายจ่าย คือ " รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้" มาฝากกันนะคะ

Image
 


ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
การดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคงนั้น มีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจ ในการบริหาร งานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และอาจใช้เป็นหลักในการวางแผน การดำเนินงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น ฉบับนี้ ดิฉันจึงนำเรื่อง"ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี"มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ชีวิตประจำวันของผู้ประกอบธุรกิจคงหนีไม่พ้นกับเรื่องของภาษี ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าและให้ บริการ เมื่อมีการรับคืนสินค้า (ในกรณีที่เราเป็นผู้ขาย) ทั้งที่เป็นการรับคืนสินค้าชำรุด หรือสินค้าไม่ตรงตาม ความต้องการ จะต้องทำการลดหนี้ให้กับลูกค้า โดยทำการออกหลักฐานการลดหนี้ ซึ่งหลักฐานของการลดหนี้นี้ ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ฉบับนี้ดิฉันจึงนำบทความเรื่อง "ลดหนี้อย่างไรจึงจะสมบูรณ์" มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
ในฐานะของผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่านอาจยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะประกอบ ธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีรายรับจาก การขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปีโดย คำนวณภาษีขายหัีกด้วยภาษีซื้อฉบับนี้ ดิฉันจึง นำเรื่อง "ภาษีซื้อห้ามคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้" มาฝากกันนะคะ

Image
 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
การวางแผนในเรื่องของการภาษีอากรก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของธุรกิจว่า จะดำเนินงานไปในทิศทางใดจึงจะถูกต้อง ซึ่งในสภาวะเศนษฐกิจ ปัจจุบัน วิธีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนั้นก็คือ การประหยัด เพราะยิ่งประหยัดได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เรา ได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น ฉบับนี้ดิฉันจึงนำเรื่อง " ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ " มาฝากกันนะคะ เผื่อว่าจะเป็น แนวทางให้ผู้ที่ำกำลังคิดจะขอคืนภาษีว่า จะขอคืนภาษีดีหรือไม่ ?

Image
 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
Prosoft AccountToThai.com
จะว่ากันไปแล้วทุก ๆ คนต่างก็มีหน้าที่หลักเป็นของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบ และต้องทำให้ดีที่สุด ด้วย เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจทั่ว ๆ ไป ที่มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีในแต่ละเดือน ซึ่งผู้ ประกอบการหลาย ๆ ท่านก็คงจะเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือแม้แต่การไปสอบถามหรือปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะทำอย่างไรดีที่จะเสียภาษีให้น้อย แต่ถูกต้องตามกฏหมาย ฉบับนี้ดิฉันจึงมีวิธีดี ๆ มานำเสนอกันนะคะ

Image
 Last update: 12-03-2008 13:55

Published in : E-Newsletter, E-Newsletter
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

บริษัท โปรซอฟท์ ฯ ขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ชมสาธิตโปรแกรม myaccount ที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรซอฟท์ เพื่อให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมก่อนการตัดสินใจซื้อ

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?