Skip to content
You are here: Home
Accounting Software Complete Guide พิมพ์ อีเมล์

Average user rating    (0 vote)
Views 5009    

Accounting Software Complete Guide
Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
ผู้เขียน : วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN : 974-7037-18-1
ราคาปก : 150.00 บาท

 
 


ชื่อหนังสือ Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
ผู้เขียน วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN 974-7037-18-1
ขนาดรูปเล่ม 145 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า 288 หน้า
ราคาปก 150.00 บาท
ลักษณะ เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย -
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ 03/2549

 

 

ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน โดยเฉพาะ "โลกธุรกิจ" ผู้ที่เร็วและเข้มแข็งกว่า เท่านั้นที่สามารถยืนอยู่ในสังเวียนการแข่งขันได้ ส่วนผู้ที่อ่อนแอก็ต้องล่าถอยและพ่ายแพ้ไปในที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมาพิจารณาสิ่งที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิด Value Added ให้กับบริษัท และตัดส่วนที่เป็น Non-Value Added ของบริษัทออกไป และสิ่งที่ทุกบริษัทควรให้ความสำคัญคือ ระบบบัญชี เพราะ สุดท้ายของการทำธุรกิจ คือ ต้องการทราบผลประกอบการ หรือ ผลกำไร-ขาดทุน และก็ปฏิเสธการทำบัญชีไม่ได้

แต่คำถามต่อมา คือจะทำอย่างไรเพื่อให้การทำงานบัญชี หรือระบบบัญชีของบริษัท มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากเป็นระบบบัญชีแบบเดิมก็จะทำการบันทึก ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นลงในสมุดรายวันต่างๆ เมื่อต้องการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ก็ต้องมาสรุปอีกครั้ง ทำให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หรือในการขายสินค้า ลูกค้าต้องรอเอกสารทางบัญชีนานมาก ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้นซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากลและสามารถ แข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกซอฟท์แวร์บัญชีที่ เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชีใดแล้ว ส่งผลต่อหลายๆ ส่วนงาน ทั้งในเรื่องการซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย, รายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้บริหาร

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางสำหรับผู้ซื้อ ผู้ใช้ หรือผู้ที่สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี ในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซื้อ ว่าเทคนิคการใช้งานของซอฟท์แวร์ที่ควรมีในแต่ละระบบเป็นอย่างไร รูปแบบรายงานที่ดูง่าย และถูกต้อง ควรมีลักษณะแบบไหน เพื่อเป็น พื้นฐานในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ทางผู้จัดทำ ได้แนบ CD-DEMO ของซอฟท์แวร์บัญชีและวิธีการติดตั้งมาพร้อมหนังสือ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้งานจริง และเกิดความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
 
 

 

 

Last update: 20-05-2008 09:11

Published in : Book corner, Book
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 

ชมสาธิต myAccount

Average user rating    (0 vote)
Views 5009    

Accounting Software Complete Guide
Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
ผู้เขียน : วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN : 974-7037-18-1
ราคาปก : 150.00 บาท

 
 


ชื่อหนังสือ Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
ผู้เขียน วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN 974-7037-18-1
ขนาดรูปเล่ม 145 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า 288 หน้า
ราคาปก 150.00 บาท
ลักษณะ เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย -
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ 03/2549

 

 

ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน โดยเฉพาะ "โลกธุรกิจ" ผู้ที่เร็วและเข้มแข็งกว่า เท่านั้นที่สามารถยืนอยู่ในสังเวียนการแข่งขันได้ ส่วนผู้ที่อ่อนแอก็ต้องล่าถอยและพ่ายแพ้ไปในที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมาพิจารณาสิ่งที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิด Value Added ให้กับบริษัท และตัดส่วนที่เป็น Non-Value Added ของบริษัทออกไป และสิ่งที่ทุกบริษัทควรให้ความสำคัญคือ ระบบบัญชี เพราะ สุดท้ายของการทำธุรกิจ คือ ต้องการทราบผลประกอบการ หรือ ผลกำไร-ขาดทุน และก็ปฏิเสธการทำบัญชีไม่ได้

แต่คำถามต่อมา คือจะทำอย่างไรเพื่อให้การทำงานบัญชี หรือระบบบัญชีของบริษัท มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากเป็นระบบบัญชีแบบเดิมก็จะทำการบันทึก ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นลงในสมุดรายวันต่างๆ เมื่อต้องการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ก็ต้องมาสรุปอีกครั้ง ทำให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หรือในการขายสินค้า ลูกค้าต้องรอเอกสารทางบัญชีนานมาก ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้นซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากลและสามารถ แข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกซอฟท์แวร์บัญชีที่ เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์บัญชีใดแล้ว ส่งผลต่อหลายๆ ส่วนงาน ทั้งในเรื่องการซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย, รายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้บริหาร

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางสำหรับผู้ซื้อ ผู้ใช้ หรือผู้ที่สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี ในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซื้อ ว่าเทคนิคการใช้งานของซอฟท์แวร์ที่ควรมีในแต่ละระบบเป็นอย่างไร รูปแบบรายงานที่ดูง่าย และถูกต้อง ควรมีลักษณะแบบไหน เพื่อเป็น พื้นฐานในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ทางผู้จัดทำ ได้แนบ CD-DEMO ของซอฟท์แวร์บัญชีและวิธีการติดตั้งมาพร้อมหนังสือ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้งานจริง และเกิดความ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
 
 

 

 

Last update: 20-05-2008 09:11

Published in : Book corner, Book
Quote this article in website Favoured Print Send to friend Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments (0)

No comment posted

Add your commentmXcomment 1.0.5 © 2007-2017 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

บริษัท โปรซอฟท์ ฯ ขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ชมสาธิตโปรแกรม myaccount ที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรซอฟท์ เพื่อให้ท่านมั่นใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมก่อนการตัดสินใจซื้อ

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?